Elämänlaatua paremmaksi

Suggesto­terapia

Suggestoterapia on lyhytterapeuttinen ja valmennuksellinen menetelmä, joka pohjaa suggestiiviseen rentoutukseen, hypnoosi- ja mielikuvaohjaukseen. Voit valita suggestoterapiaa osaksi lyhytterapiaprosessiasi tai sellaisenaan.

Suggestoterapialla samoin kuin hypnoosiohjauksella voi auttaa ja helpottaa erilaisissa arkisissa ongelmissa, jännitystiloissa, stressin hoidossa, elämäntapamuutoksissa, tavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa, voimavarojen ja itsetunnon lisäämisessä sekä erilaisten kiputilojen ja oireiden lievittämisessä. Ratkaisukeskeisessä suggestoterapiassa ajatellaan, että asiakkaalla itsellään on jo ratkaisu omiin haasteisiinsa ja kysymyksiinsä. Syvässä rentoudentilassa mieli on luova ja vastaanottavainen; hypnoosiohjaaja auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja omiin haasteisiin ja ongelmiin.

Suggestoterapia sisältää alkukeskustelun asiakkaan tilanteesta ja toiveista. Keskustelun pohjalta luodaan positiiviset suggestiot ja valitaan sopivat menetelmät hypnoosirentoutukseen. Asiakkaalle annetaan aluksi myös turvasuggestiot; näin asiakas tietää voivansa keskeyttää hypnoosirentoutuksen halutessaan avaamalla vain silmänsä.

Suggestoterapiassa hyödynnetään hypnoositilaa, eli syvään keskittyneisyyden ja rentouden tilaan mennään erilaisten hengitys- ja kehollisten rentoutusharjoitusten avulla. Hypnoosin loppuvaiheessa käytetään asiakkaan tavoitteita, toiveita ja elämänlaatua tukevia positiivisia suggestioita ja mielikuvia. Vaikka hypnoosissa asiakkaan tajunnantila on muuntunut, hän on silti hereillä ja säilyttää oman tahtonsa ja arvomaailmansa kaikin tavoin. Asiakas kuulee hypnoosin aikana terapeutin äänen ja pystyy halutessaan keskustelemaan syvän rentouden tilassa.

Suggestoterapia kuten lyhytterapiakin voi olla kertaluonteinen käynti, mutta usein muutaman kerrankin prosessi  riippuen asiakkaan tilanteesta ja rentoutumistaidoista. Hoitoa tukee suggestorentoutusäänite, jota voi kuunnella käynnin jälkeen itsekseen. Suggestoterapia kestää alkukeskusteluineen ensimmäisellä kerralla n. 2 h ja jatkosssa 1,5 h.  Suggestoterapiaa on mahdollista toteuttaa rentoutuksen muodossa myös etäyhteyksin (puheluna, WhatsAppin tai Zoomin välityksellä).

Elele tarjoaa suggestoterapiaa arjen ja elämän haastaviin tilanteisiin, tunnekuorman helpottamiseen ja muutostyöhön lyhytterapian osana.

Terapia pohjautuu luottamukselliseen, kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Asiakassuhteessa ja terapiassa noudatetaan yleisiä terveydenhuollon eettisiä periaatteita sekä Suomen hypnoosiliiton eettisiä ohjeita.

Jos kaipaat suggestoterapiaa osana psykoterapiaa tai lääkärin hoitoa, käänny em. alan ammattilaisten puoleen; ohjaan mielelläni sinut eteenpäin. Suggestoterapia ei sovellu henkilöille, joilla on vakava akuutti mielenterveyden ongelma, esimerkiksi psykoosi tai skitsofrenia.

Hinnasto

Seuraavat hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.