Ohjaus

Ratkaisukeskeinen hypnoosi

Hypnoosiohjauksella voi auttaa ja helpottaa erilaisissa arkisissa ongelmissa, jännitystiloissa, stressin hoidossa, elämäntapamuutoksissa, tavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa, voimavarojen ja itsetunnon lisäämisessä sekä erilaisten kiputilojen ja oireiden lievittämisessä. Ratkaisukeskeisessä hypnoosiohjauksessa ajatellaan, että asiakkaalla itsellään on jo ratkaisut omiin ongelmiinsa, kysymyksiinsä ja haasteisiinsa. Hypnoositilassa mieli on luova ja vastaanottavainen; hypnoosiohjaaja auttaa asiakasta löytämään omien voimavarojen äärelle ja mieli ohjautuu löytämään mahdollisuuksia ja ratkaisuja kohti omaa toivottua olotilaa ja tavoitteita.

Hypnoosiohjaus sisältää alkukeskustelun asiakkaan tavoitteista, toiveista ja motivaatiosta. Keskustelun pohjalta luodaan positiiviset suggestiot ja valitaan menetelmät hypnoosirentoutukseen. Asiakkaalle annetaan aluksi myös ns. turvasuggestiot; näin asiakas tietää voivansa keskeyttää hypnoosirentoutuksen halutessaan avaamalla vain silmänsä.

Hypnoosiin eli syvään keskittyneisyyden ja rentouden tilaan mennään erilaisten hengitys- ja kehollisten rentoutusharjoitusten tai katsefiksaation avulla. Hypnoosin loppuvaiheessa käytetään asiakkaan tavoitteita ja toiveita tukevia positiivisia suggestioita ja mielikuvia. Vaikka hypnoosissa asiakkaan tajunnantila on muuntunut, hän on silti hereillä rentoutuneessa tilassa ja säilyttää oman tahtonsa kaikin tavoin. Asiakas kuulee hypnoosin aikana ohjaajan äänen ja pystyy halutessaan keskustelemaan.

Hypnoosiohjaus ja -valmennus voi olla joissain tapauksissa kertaluonteinen käynti, mutta usein muutaman kerran sarja riippuen asiakkaan tilanteesta ja rentoutumistaidoista. Hoitoa ja prosessia tukee tarvittaessa henkilökohtainen hypnoosiäänite, jota voi kuunnella käynnin jälkeen itsekseen. Hypnoosiohjaus kestää alkukeskusteluineen noin 1,5 – 2 h. Ensimmäisen tapaamiskerran kesto on keskusteluineen aina 2 h ja jatkokäynnit 1,5 h.

Hypnoosi- ja mentaalivalmennus on mahdollista myös etänä.

Lue lisää hypnoosista: Suomen hypnoosiliitto.

Huomioitavaa hypnoosista

Elele tarjoaa hypnoosiohjausta arjen ja terveyden  haasteisiin, osana ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja muutosprosessin tukena. Jos sinulla on meneillään hoitosuhde terapeutin tai lääkärin kanssa, suosittelen kysymään onko hypnoosihoito juuri tällä hetkellä sinulle sopiva hoitomuoto.Jos kaipaat hypnoositerapiaa osana Kela-korvattavaa psykoterapiaa tai lääkärin/psykiatrin hoitoa, käänny em. alan ammattilaisten puoleen; ohjaan mielelläni sinut eteenpäin. Hypnoosihoito ei sovellu henkilöille, joilla on vakava akuutti mielenterveyden ongelma.

Ohjauksen hinta:

  • 2 h 120,00 €, jatkokäynnit 1,5 h 90,00 €. 
  • 3 kerran sarjahoito (2 h + 2 x 1,5 h) 280,00 €.

Sinulle sopivasti lähellä tai etänä

Elelen hoitola Rentouden tila sijaitsee Jyväskylän keskustassa, osoitteessa Väinönkatu 40 B 17. Elelen etäterapia ja -valmennus ovat saavutettavissasi helposti siellä missä oletkin.