Koulutus ja kokemus

Katja Vuorela toimii Elelessä yrittäjänä. Hänellä on koulutusta ja kokemusta hyvinvointi- ja kulttuurialalta vuodesta 1998. Hän on toiminut sivutoimisena yrittäjänä vuodesta 2007 ja siirtyi päätoimiseksi yrittäjäksi vuoden 2015 alusta.

Katja on koulutukseltaan kulttuurituottaja Amk. Hän on työskennellyt tuottajana kulttuurisen nuorisotyön ja sosiokulttuurisen innostamisen parissa päätoimisesti 1999-2014. Hän toimii edelleen hyvinvointityön lisäksi nuorten parissa mm. nuorisoteatterin tuottajana ja tukijana. Lastenkulttuurin parissa Katja on toiminut vauvojen värikylpyohjaajana.

 • kulttuurisihteeri 1998
 • kulttuurituottaja Amk 2001
 • vauvojen värikylpyohjaaja 2007

Katja on opiskellut japanilaisia kehotyöskentely- ja hoitomenetelmiä Shindo ry:n valvomissa koulutuksissa sekä menetelmien kehittäjien Sensei Kazuko Kuratomin ja Sensei Tadao Kawaharan opetuksessa vuosina 2001-2016. Vastaavana Shindo-kouluttajana Katja on toiminut vuodesta 2008.

 • Shindo-venyttelyohjaaja 2001
 • Shindo-hoitaja- ja kouluttaja 2006
 • Jomon-venyttelyohjaaja 2006
 • Shiki-method-kehotyyppimenetelmäohjaaja 2007

 

Katja on opiskellut ratkaisukeskeistä hypnoosia ja suggestorentoutusta Suomen hypnoosiliiton valvomissa koulutuksissa ja noudattaa Suomen hypnoosiliiton eettisiä ohjeita hoitotyössään. Hän hoitaa ja ohjaa ennen kaikkea elämäntapamuutoksissa ja arjen pienissä haasteissa sekä stressitilanteissa. Hän on opiskellut myös Eft-naputtelumenetelmää.

 • hypnoosiohjaaja Shy  2014
 • suggestorentoutusohjaaja Shy 2014
 • Eft- terapia, naputtelumenetelmäohjaaja 2014
 • Regressioterapeutti 2016
 • Mentaalivalmentaja Master Shl 2017
 • Ratkaisukeskeinen tunneterapeutti  2018

Katja on käynyt useita henkisen kasvun ja henkisten menetelmien koulutuksia vuodesta 1998 lähtien.

Monet näistä koulutuksista ovat olleet vuosien mittaisia henkisiä prosesseja. Osa koulutuksista ja kursseista on antanut valmiuksia työskennellä täydentävien hoitomuotojen parissa sekä opastaa ja ohjata ihmisiä löytämään itsestään uusia henkisiä ulottuvuuksia ja voimavaroja.