Suggestorentoutus

Suggestorentoutus on syvärentoutus, joka perustuu positiivisiin mielikuviin ja voimalauseisiin eli suggestioihin. Suggestorentoutukseen kuuluu alkukartoitus, jossa käydään läpi ryhmän toiveita ja tavoitteita, joiden pohjalta rentoutuksen sisältö ja positiiviset suggestiot luodaan. Syvärentoutuneeseen tilaan mennään vähitellen erilaisten hengitys- ja mielikuvaharjoitusten avulla.

Rentoutuksen sisältönä voi olla

  • voimavaratankkaus
  • tavoitetyöskentely yhteisten päämäärien saavuttamiseksi
  • muutossparraus muutostilanteiden helpottamiseksi
  • unelmatehdas
  • rentoutuminen ja stressinhallinta
  • esiintymissparraus