Rentoutusvalmentaja- ja hypnoosivalmentajakoulutus – Mentaalivalmennus 1- ja 2.


Elele järjestää Suomen hypnoosiliiton hyväksymää rentoutus- ja hypnoosivalmentajakoulutusta Jyväskylän alueella.

Alkavia koulutuksia syksyllä 2019:

 

Remtoutusvalmentajakoulutukset

1.perjantaipäivisin klo 10-17 30.8.2019 alkaen

2. viikonloppuisin 6.9.-7.9. alkaen

Hypnoosivalmentajakoulutus  käynnistyy syksyllä 2019.

LUE LISÄÄ MOLEMMIST KOULUTUKSISTA :

fb-tapahtumaan

RENTOUTUSVALMENTAJAKOULUTUS – MENTAALIVALMENNUS 1.

 

Paikka: Jyväskylä, Kauppakatu 28 a 53
Aika: 1. perjantai päivisin 30.8.2019-31.1.2020 10pv
2. viikonloppuisin 7.-8.9.- 7.-8.12.2019 5vkl/10pv
Hinta: 1115,00€ sis. alv 24%/ Early bird-hinta 15.6. saakka -50€
kouluttaja: Katja Vuorela

 

Rentoutusvalmentajakoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suggestiivisen rentoutuksen, mielikuvaharjoittelun ja ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksista oman ja asiakkaidensa hyvinvoinnin lisäämisessä ja elämänlaadun parantamisessa. Koulutuksesta voivat hyötyä henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäksi mm. terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, ohjaajat, ryhmien kanssa työskentelevät sekä erilaiset terapeutit. Rentoutusvalmentajakoulutuksen käyneet voivat myös jatkaa hypnoosivalmentajaksi ja

hypnoosivalmentajamastereiksi. Rentoutusvalmentajakoulutusta ja suggestiivisia menetelmiä ei suositella henkiöille, joilla on diagnosoitu vakavampia psyyken ongelmia.

KOULUTUSOHJELMA

Koulutus antaa valmiuden käyttää suggestiivista rentoutumista, mielikuvaharjoittelua ja muuta positiivista psykologiaa vahvistamaan terveyttä, hyvinvointia, suorituskykyä ja yleistä elämänlaatua niin itsellä kuin asiakkailla. Harjoitukset lisäävät osallistujien itsetuntemusta, tukevat motivoitumista omiin tavoitteisiin ja selviytymistä erilaisissa elämän muutostilanteissa (elämäntapamuutokset, työelämän muutokset, perhetilanteiden muutokset yms.) Lisäksi osallistujat oppivat käyttämään tavoiteorientoitunutta ratkaisukeskeistä ajattelua niin omassa elämässään kuin ammatillisesti. Punaisena lankana kautta linjan on positiivinen, vaikuttava, toista ihmistä kunnioittava vuorovaikutus.

Koulutuksen laajuus on 9 op (250 h), josta lähiopetusta on 10 päivää.

 

Lähiopetuspäivät syksyllä 2019:

1. Perjantaisin päiväkoulutuksena 10 lähipäivää
Aika: Klo 10-17, elokuu 2019-tammikuu 2020
30.8./ 6.9./ 13.9./ 20.9./ 18.10./ 25.10./ 8.11./ 22.11./ 17.1./ 31.1.

2. Viikonloppukoulutuksena 5 viikonloppua / 10 lähipäivää
Aika: la klo 10-17 ja su klo 9-16
7.-8.9./ 21.-22.9./ 26.-27.10./ 23.-24.11./ 7.-8.12.

Koulutukseen sisältyy:
Asiakastyöskentely, kirjallisuuteen tutustuminen, kotitehtäviä, portfolio sekä työnohjaus ryhmässä ja tarpeen mukaan henkilökohtaisesti opettajilta.

RYHMÄKOKO
6-8 henkilöä
Kurssi täyttyy ilmoittautumisjärjestyksessä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Rentoutusmenetelmiä: Hengityksen avulla rentouttaminen, katsefiksaatio, kehollinen mielikuvarentoutus, fyysisiä rentoutusmenetelmiä, musiikin ja kuvataiteen avulla rentouttaminen, mielikuvamatkat, visualisointi, yksilöllinen voimavararentoutus

Oma rentoutuminen ja toisten rentouttaminen (ryhmä- ja yksilörentoutukset) Tietoisen läsnäolon harjoituksia rentoutuksen tukena
Rentoutumisen vaiheet ja vaikutukset
Suggestiot ja niiden muodostaminen

Suggestiivinen kieli asiakastilanteissa ja rentoutuksissa sekä omassa arjessa Omien rentoutuskaavojen rakentaminen
Suggestiorentoutumisen merkitys yhteiskunnassa
Mielikuvatyöskentely ja visualisointi

Mielenrauha ja sisäiset voimavarat
Lasten ja nuorten rentoutus
Esineiden ja kuvien suggestiivinen käyttö asiakastyöskentelyn tukena Metaforat, tarinarentoutus, valikoituja NLP-menetelmiä (ankkurointi ja suojakupu)
Stressistä vapautuminen, jaksaminen, unen parempi laatu, elämäntapamuutoksissa tukeminen, pelkotilat, esiintymisvarmuus, motivointi ja tavoitetyöskentely, oppiminen.
Asiakkaan kohtaaminen ja asiakashaastattelu (ratkaisukeskeinen haastattelumenetelmä)
Äänenkäyttöharjoituksia, joilla varmistetaan, että osallistuja oppii rentouttavan äänenkäytön periaatteet ja pystyy puhumaan rentoutuksia luontevasti käyttäen hyväksi asiakashaastattelun muistiinpanoja Rentoutusmenetelmien fysiologia ja neurofysiologia
Eettiset periaatteet
Tuotteistaminen ja markkinointi

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Tämän koulutuksen jälkeen voi jatkaa mentaalivalmentaja 2.- hypnoosivalmennus-osioon (vastaa aiempaa hypnoterapeuttia/

hypnoosiohjaajaa) ja mentaalivalmentaja master- koulutuksiin. Lopuksi voi suorittaa näyttötutkinnon näyttötutkintomestarille sertifioinnin saamiseksi. Huom! Seuraava Mentaalivalmentaja 2.-koulutus alkaa Jyväskylässä 2.-3.2.2019.

HINTA

1115€ sis. alv 24% (sisältää materiaalin ja kahvin/teetarjoilun ja pikkupurtavaa). Voidaan maksaa 1-5 erässä. Ensimmäinen erä 250 euroa maksetaan ilmoittautumismaksuna, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähipäiviltä. Lähipäivien korvaaminen suunnitellaan erikseen.
Early bird – tarjous 30.11.2018 mennessä ilmoittautuneille – 50€!

TERVETULOA!

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET  12.8.2019 mennessä.

Katja Vuorela

Mentaaluvalmentaja Master

Mentaalivalmentajakouluttaja

050-5361996

info@elele.fi

Lisää tiqtoa Mentaalivalmennuskoulutuksista Suomen Hypnoosiliton sivuilra:

http://www.suomenhypnoosiliitto.fi/rentoutusvalmennus-jyvau…

 

HYPNOOSIVALMENTAJAKOULUTUS -MENTAALIVALMENNUS 2.

Aika:  Kysy alkavia kursseja – kurssi kätnnistyy kun min. 4 opiskelijaa
Paikka: Jyväskylä, Kauppakatu 28 a 53
Hinta: 1115€ sis. alv 24%
Kouluttajat: Katja Vuorela, Mentaalivalmentaja Master Shl

Mentaalivalmentaja 2- hypnoosivalmentaja toimii ratkaisukeskeisen hypnoosin ammattilaisena. Mentaalivalmentaja tarjoaa tukea, terapiaa ja hoitoa auttaakseen asiakasta löytämään voimavaroja tunnelukkoihin, ratkaisuja riippuvuuksiin ja muihin elämäntapamuutoksiin , unen laatuun, fobioihin, esiintymis- ja itsevarmuuteen, ym. Lisäksi mentaalivalmentaja voi toimia urheilu- ja yhteisövalmennuksessa valmentajana sekä käyttää suggestiivisia menetelmiä oppimisen tukena.

KENELLE

Hypnoosivalmentajakoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suggestiivisen rentoutuksen, mielikuvaharjoittelun ja ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksista oman ja asiakkaidensa hyvinvoinnin lisäämisessä ja elämänlaadun parantamisessa. Koulutuksesta voivat hyötyä henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäksi mm. terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset, ohjaajat, ryhmien kanssa työskentelevät sekä erilaiset terapeutit. Rentoutusvalmentajakoulutuksen käyneet voivat jatkaa hypnoosivalmentajaksi ja hypnoosivalmentaja mastereiksi. Hypnoosivalmentajakoulutusta ja suggestiivisia menetelmiä ei suositella henkiöille, joilla on diagnosoitu vakavampia psyyken ongelmia.

SISÄLTÖ:

Hypnoosivalmentajakoulutus syventää rentoutusvalmentaja koulutuksen tietoja ja taitoja. Hypnoosivalmentajaopiskelijana opit kohtaamaan asiakkaan, ymmärtämään mistä hoitavassa hypnoosissa on kysymys, tekemään hypnoosihoitoja ja -valmennuksia asiakkaille ja kokemaan millaista on olla hoidettavana. Tutustut hypnoosin taustoihin sekä historiaan, opit hyödyntämään hypnoosia ammatillisena työkaluna ja käyttämään sitä omassa elämässäsi. Opit ymmärtämään alitajunnan mahdollisuudet, voimavarojen lisäämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedostat hypnoosin tasot ja syvyydet. Ymmärrät ratkaisukeskeisten menetelmien perusperiaatteet sekä luovuuden mahdollisuudet. Perehdyt suggestioihin, metaforiin, symbolikäsityksiin sekä hypnoositilan mahdollistaviin menetelmiin. Hallitset hypnoosin etiikan ja yrittäjyyden.

Opiskelija toimii valmistuttuaan oman ammatillisen pohjansa puitteissa.

KOULUTUSOHJELMA

Koulutus toteutetaan viiden viikonlopun lähiopetuksena helmi-kesäkuu 2019. Asiakasharjoittelua on 50 tuntia. Lisäksi oppimiseen liittyy oman hypnoosiaineiston tuottamista, alaan tutustumista ja tiedon hankintaa. Koulutuksen laajuus on vähintään 6,5 opintopistettä.

 

Lähiopetuspäivät:

lauantaisin 10-18, sunnuntaisin 9-15

Kysy alkavia kursseja – kurssi kätnnistyy kun min. 4 opiskelijaa

Ryhmäkoko 4-8 henkilöä

HINTA

1115€ sis. alv 24% (sisältää materiaalin ja kahvin/teetarjoilun ja pikkupurtavaa). Voidaan maksaa 1-5 erässä. Ensimmäinen erä 250 euroa maksetaan ilmoittautumismaksuna, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähipäiviltä. Lähipäivien korvaaminen suunnitellaan erikseen.
Early bird – tarjous 30.11.2018 mennessä ilmoittautuneille – 50€!

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Hypnoosivalmentajakoulutuksen jälkeen voi jatkaa mentaalivalmentaja master-koulutukseen. Lopuksi voi halutessaan suorittaa näyttötutkinnon näyttötutkintomestarille sertifioinnin saamiseksi.

Koulutus on erinomainen jatkumo Rentoutusvalmentajakoulutukseen – Mentaalivalmentaja 1. Seuraava Rentoutusvalmentajakoulutus alkaa Jyväskylässä pe 25.1.2019.

Huom. Suggestiiviset menetelmät tai niiden opiskelu eivät sovellu yhdessä vaikeiden mielenterveysongelmien kanssa.

TERVETULOA!

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Katja Vuorela

Mentaaluivalmentaja Master Shl

Mentaaluvelmenntajakouluttaja Shl
info@elele.fi
050-5361996